Pyetjet më të shpeshta nga përdoruesit!

Ju lutem, klikoni mbi pyetjen për të parë përgjigjen e dhënë nga eksperti për kujdes, zhvillim dhe edukim në fëmijërinë e hershme.

1. Si përdoret kjo platformë?

Hapi 1: Pasi jeni kyçur në platformën tonë duke e vizituar adresën web: https://edukimihershem.rks-gov.net/

Hapi 2: Në fillim do të ju shfaqen menytë kryesore: Fillo Aktivitetin Ditor apo Informata për COVID-19.

Hapi 3: Nëse klikoni në menynë “Fillo aktivitetin ditor”, aty do të ju shfaqen aktivitetet ditore për moshën 0-3 vjeç dhe moshën 3-6 vjeç.

Hapi 4: Ju duhet të zgjedheni moshën që ka fëmija juaj, pastaj klikoni në titullin e aktivitetit, aty do të ju shfaqet përmbajtja e aktivitetit. Lexojeni aktivitetin, bëni përgaditjet e nevojshme bashkë me fëmiun tuaj dhe filloni realizimin e aktivitetit.

Për më tepër ju lutem lexoni manualin: https://edukimihershem.rks-gov.net/manuali/

Në këtë mënyrë duhet të veproni çdo ditë, sepse për çdo ditë do të ketë aktivitete të reja ditore për moshat 0-3 vjeç dhe 3-6 vjeç. Për më shumë informacione rreth zhvillimit të fëmijëve, ju mund të klikoni edhe tek “materialet mbështetëse” dhe aty do të keni fotografi të fëmijëve të realizuar në kushte shtëpie, dokumente të ndryshme të cilat i dedikohen zhvillimit të fëmijëve  në aspekte të ndryshme zhvillimore në moshën e hershme, pra moshën 0-6 vjeç.

2. Në cilën kohë saktë transmetohet programi?

Platforma, “Edukimi në Distancë – Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0-6 vjeç”, është online 24H.

Mirëpo, aktivitetet ditore të cilat vendosen në baza ditore janë të hapura të realizohen gjatë gjithë ditës. Përgjigjien e zgjeruar e keni në pyetjen nr.5.

3. Sa duhet të përfshihem unë si prind në aktivitetin e fëmijës?

  1. Ju si prind, fillimisht prezantoni aktivitetin nga fillimi e deri në fund se si realizohet, në mënyrë që të nxisni vëmendjen e fëmijës në përcjelljen e aktivitetit hap pas hapi. Aktivitetet janë të përgatitura që të jenë të vështira në pjesë të ndryshme, me qëllim që fëmija të mësojë gjëra të reja, dhe vetëm kur fëmija ju pyet atëherë jepni disa informata të shkurtra duke pritur nga ai të gjejë zgjidhjen.
  2. Fillimisht ju duhet të vendosni së bashku me fëmijën për kohën se kur do ta zhvilloni aktivitetin. Është e preferueshme të ketë një orar të caktuar brenda ditës kur do të zhvillohet aktiviteti.
  3. Shpjegoni aktivitetin fëmijës si dhe mënyrën se si do të duhet të zhvillohet ai.
  4. Zgjidhni së bashku me fëmijën materialet e nevojshme për zhvillimin e aktivitetit.
  5. Fëmijën e ndihmoni kur nuk mundet të kryejë vet ndonjë aspekt të aktivitetit.
  6. Ju mund t’i bashkëngjiteni aktivitetit kur fëmija e kërkon këtë që të pasurohet aktiviteti, e jo që ta kryeni aktivitetin për të.
  7. Në rastet kur vendosni që të keni një projekt të përbashkët, fillimisht vendosni se cilat janë rolet e secilit brenda projektit dhe ndihmoni njëri-tjetrin kur është e nevojshme.

4. Çka nëse fëmija nuk dëshiron ta zhvillojë aktivitetin, apo refuzon ta bëjë siç është paraparë në aktivitetin e dërguar?

Nëse fëmija refuzon ta zhvilloje aktivitetin,  atëherë duhet të bisedoni me fëmijën se kur mund ta zhvillojë më vonë gjatë ditës.

Nëse fëmija nuk ka disponim për arsye shëndetësore, mos e obligoni ta kryejë, mund ta realizojë një ditë tjetër.

  1. Nëse fëmija dëshiron të bëjë diçka tjetër, dhe jo aktivitetin e postuar në platformë, lejoni fëmijën të përzgjedhë, nëse tani dëshiron të bëjë ndonjë aktivitet tjetër.
  2. Filloni duke e pyetur pse nuk dëshiron ta bëjë atë dhe si do ta ndryshonte që të jetë më atraktive për të.
  3. Nëse dëshiron ta bëjë ndryshe, lejoni fëmijën ta realizojë në mënyrën e vet pasi e rëndësishme është të arrihet objektivi i aktivitetit ditor, përndryshe fëmijën duhet ta lejoni ta zhvillojë imagjinatën e vet, duhet ta lejoni që të jetë sa më kreativ në realizimin e aktivitetit

5. Si duhet të komunikoj me edukatorët?

Ju lutemi që kontaktet me edukatorët t’i mbani përmes të gjitha mënyrave të komunikimit (Facebook, WhatsApp, Viber etj.). Sigurohuni që t’i dërgoni edukatores një letër të cilën e nënshkruani, ku thuhet që pajtoheni që edukatorja mund të postojë fotot apo videot që ju i dërgoni në platformë. Arsyeja e postimit është që prindërit të marrin ide nga aktivitetet e njëri-tjetrit.

6. Cfarë duhet të bëjë nëse nuk posedoj pajisje telefonike ose kompjuter që të kyçem në platformë?

Ju njoftojmë se shumë shpejt, aktivitetet ditore të cilat prezantohen në Platformën “Edukimi në Distancë”, do të transmetohen edhe në Radio Televizionin e Kosovës (RTK1 dhe RTK4) në mënyrë që të gjithë prindërit të kenë qasje në realizimin e aktiviteteve ditore me fëmijët e tyre në kushte shtëpije.

7. Në cfarë kohe vendosen aktivitetet e reja ditore në platformë?

Të gjitha aktivitetet ditore, vendosen në Platformë pas orë 24:00 për çdo ditë. Pra në mengjes aktivitetet janë të postuara.

8. A keni plane që platforma të jetë edhe në gjuhë të tjera?

Po jemi duke punuar në këtë drejtim, dhe platforma së shpejti do të ketë mundësinë e përdorimit në gjuhë të tjera. 

9. Fotografitë të cilat ju bëhen fëmijëve në cilën adresë duhet të dërgohen që të publikohen në platformë?

Fotografitë të cilat ju bëhen fëmijëve mund të dërgohen në formën më poshtë:

https://edukimihershem.rks-gov.net/materiale-mbeshtetese/ 

 

10. Ku janë të ruajtura në platformë aktivitetet ditore të përfunduara?

Platforma, “Edukimi në Distancë – Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0-6 vjeç” ka krijuar faqen speciale per te arkivuar të gjitha aktivitetet e përfunduara dhe quhet Arkiva. Vizitoni këtë faqe të platformës këtu: https://edukimihershem.rks-gov.net/arkiva/ 

11. Si të përshtatim nivelin e aktiviteteve për grupmoshat 0-3 vjeç?

Aktivitetet tek mosha 0-3 vjeç, të publikuara në Platformë, nga ana e prindërve mjafton të realizohet njëri nga aktivitetet të cilat janë dhënë për atë ditë. Pra janë vendosur 3 opsione e mjafton të realizohet çdo ditë një aktivitetet me fëmijën tuaj.

12. Unë jam Edukatore dhe po sygjeroj të shtohet një formular vlerësimi për prindërit rreth aktiviteteve të realizuar në kushte shtëpie nga distanca, pasi prindërit janë vëzhguesit kryesor në këtë periudhë.

Vlerësimi i fëmijëve duhet të bëhet nga ana e edukatoreve e jo nga ana e prindërve. Edukatoret tashmë kanë pranuar udhëzuesin për vlerësim, po ashtu kanë ndjekur edhe trajnimin online në të cilin janë dhënë të gjitha sqarimet e nevojshme sa i përket vleresimit të fëmijëve.

13. Në raportet javore të dorëzuara nga edukatorët a mund të kenë çasje edhe prindërit?

Ky raport plotësohet nga edukatorët e grupit për të dëshmuar bashkëpunimin dhe mbështetjen e tyre për prindërit gjatë realizimit të aktiviteteve ditore/javore, në kushte shtëpie të paraqitura në platformën Edukimi në Distancë-Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç. Në këtë raport, do të kenë qasje vetëm menaxherët e edukatorëve, në rastin e institucionit parashkollor do të jetë drejtori i institucionit parashkollor, ndërsa në rastin e klasës para-fillore drejtori i shkollës. Ky raport nuk është publik.

14. Pse nuk janë të vendosura aktivitetet nga data 16 Mars?

Sepse Platforma, është lancuar me datë 15 prill 2020.

15. Po na duhet raporti përmbledhës për edukatore?

Patjetër që ju duhet për përmbyllje të vitit, MASH, i ka dhënë këto sqarime tek kalendari i përfundimit të vitit shkollor i përshtatur për periudhën e pandemisë.

16. Jam edukatore mbështetēse që punoj me fëmijë me nevoja të veçanta a mund të ma dërgoni një plan (si tabelë) mujorin dhe javorin që ta plotësoj në bazë të kërkeseva të tabelës, edhe planin idividual?

Do ta rregullojmë këtë nga shtatori 2020

17. Ne edukatoret që punojmë në dy shkolla një herë në një shkollë me një grup e në tjetrën shkollë me një grup tjetër si duhet të jetë orari i mësimit?

Orari i punës së edukatoreve në klasën parafillore, është rregulluar me udhëzimin administrativ “Nr.22/2013 numri maksimal i nxënësve në klasë dhe raporti mësimëdhënës-nxënës”

18. Për planin javor që është mundësia për të shkruar fushat kurrikulare, gjatë muajit po përfshihen vetëm 4 fusha.

Aktivitetet e paraqitura në Platformë, janë të integruara dhe janë mbështetur në dokumentin e Standardeve të zhvillimit dhe të mësuarit në fëmijërinë e hershme 0-6 vjeç dhe në fushat kurrikulare.

19. Nga kopshti na është kërkuar si prindër te vazhdojmë me aktivitetet nga platforma dhe ti dërgojmë sepse ka pak fëmije kopshte. DIÇKA ME ABSURDE NUK KA KU SHKON?! Grup moshat 4-5 apo 2-3 nuk janë te obliguara për një gjë të tille! Vetëm para shkollori me ligj është obligativ, pra 5-6 vite. Me njoftoni ne cilin ligj po bazoheni kur po bëni kësi kërkesa nga kopshtet. Kopshtet në Kosove nuk janë obligative. Andaj një gjë e tille nuk mund te kërkohet. Nuk punojmë ne nga shtëpia për MASHTIN dhe për kopshte por ju duhet te jeni për ne kur ne ti sjellim fëmijët në kopshte. Pagesat i bëjmë edhe pse nuk i sjellim fëmijët + ta kryejmë edhe punën e kopshteve?! Andaj këtë çështje ta trajtoni me urgjence nga zyra ligjore nëse keni dhe te vini me sqarime te sakta! Cila eshte baza ligjore per kërkesa të tilla dhe ti njoftoni drejtoret e kopshteve të mos bëjnë kërkesa të tilla. Me respekt, Prindi i shqetësuar!

Kjo është e rregulluar me Ligjin për Edukim Parashkollor. I/e nderuar, në përgjigjie të situatës së pandemisë me Covid 19, MASH-i ka lancuar Platformën “Edukimi në Distancë-Kujdesi, Zhvillimi dhe Edukimi në fëmijërinë e hershme për moshën 0-6 vjeç”. Përshkak të sigurisë, fëmijët që nuk janë duke e vijuar kopshtin, aktivitetet e plasuara në Platformën online, mund t’i realizojnë me prindërit në kushte shtëpije. Këto aktivitete janë hartuar që lehtësisht të realizohen në kushte shtëpije  me ndihmën e prindërve/kujdestarëve ligjor. Edukatoret do të bashkëpunojnë me prindërit, në mënyrë që fëmijët të përfitojnë në zhvillimin e gjithanshëm të tyre  edhe gjatë qëndrimit në shtëpi.  

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

 

 

MASHTI, në bashkëpunim me partnerët dhe ekspertët, do të jetë e gatshme t’u përgjigjet pyetjeve tuaja, të cilat mund t’i dërgoni çdo ditë.

Adresa
Rruga: Agim Ramadani, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Kontaktoni për pyetje shtesë: