Najčešća pitanja korisnika!

Kliknite na pitanje da biste videli odgovor koji je dao stručnjak za negu, razvoj i obrazovanje u ranom detinjstvu.

1. Kako se koristi ova platforma?

Korak 1: Nakon što ste se uključili na našu platformu posetom web adrese: https://edukimihershem.rks-gov.net/

Korak 2: Na početku će vam se pojaviti glavni meni: Počni dnevnu aktivnost ili Informacije za COVID-19.

Korak 3: Ako kliknete na meni “Počni dnevnu aktivnost”, tu će vam se pojaviti dnevne aktivnosti za uzrast 0-3 godine i uzrast 3-6 godine.

Korak 4: Vi treba da birate uzrast koji ima vaše dete, zatim kliknite na naslov aktivnosti, tu će se prikazati sadržaj aktivnosti. Pročitajte aktivnost, izvršite potrebne pripreme zajedno sa vašim detetom i počnite sa realizacijom aktivnosti.

Për më tepër ju lutem lexoni manualin: https://edukimihershem.rks-gov.net/manuali/

Na ovaj način treba da postupite svaki dan, jer svaki dan će biti novih dnevnih aktivnosti za uzraste 0-3 godine i 3-6 godine. Za više informacija oko razvoja vaše dece, vi možete da kliknete na “materijal podrške” i tu ćete imati slike dece realizovanih u kućnim uslovima, razna dokumenta koji su namenjeni za razvoj dece  na razne aspekte razvoja u rano doba, dakle uzrast od 0-6 godine.

2. U koje vreme se emituje program?

Platforma, “Obrazovanje na daljinu – Pažnja, razvoj i obrazovanje u ranom detinjstvu za uzrast od 0-6 godine”, je online 24H.

Ali, dnevne aktivnosti koje se postavljaju na dnevno su otvorena tokom celog dana. Opširni odgovor imate na pitanje broj 5.

3. Koliko bih kao roditelj trebalo biti uključen u dečiju aktivnost?

  1. 1. Vi kao roditelji, prvo predstavite aktivnost od početka do kraja kako se realizuje, da biste podstakli pažnju deteta da prate aktivnost korak po korak. Aktivnosti su pripremljene da budu teške u različitim delovima, sa ciljem da dete uči nove stvari, i samo kada vas dete pita onda dajte nekoliko kratkih informacija čekajući da on-ona nađe rešenje.
  2. 2. Prvo vi treba zajednički da se dogovorite o vremenu kada će se održati aktivnosti. Preporučljivo je da se odredi jedan raspored u toku dana kada će se odvijati aktivnosti.
  3. Objasnite aktivnost detetu i način kako će se ona odvijati.
  4. Birajte zajedno sa detetom potrebne materijale za razvijanje aktivnosti.
  5. Pomognite detetu kada sam ne može da izvrši neki aspekat aktivnosti.
  6. Vi možete da se pridružite aktivnosti kada dete to traži da bi se obogatila aktivnost, a ne da završite aktivnost za njega-nju
  7. U slučaju kada odlučite da imate jedan zajednički projekat, prvo odredite koje su uloge svakoga u projektu i pomognite jedan drugome kada je potrebno.

4. Šta ako dete ne želi da obavlja aktivnost ili odbije da to uradi onako kako je planirano u datoj aktivnosti?

Ako dete odbija da izvrši aktivnosti, onda treba da razgovarate sa detetom kada možete  kasnije razvijati aktivnost u toku dana.

Ako dete nije raspoloženo iz zdravstvenih razloga, nemojte ga obavezivati da ga izvrši, može da  ga realizuje jednog drugog dana.

  1. Ako dete želi da uradi nešto drugo, a ne aktivnost datu na platformi, dozvolite detetu da bira ako sada želi da razvija neku drugu aktivnost.
  2. Počnite sa pitanjem zašto ne želi da to uradi i kako bi ga promenio da bi bilo privlačnije za njega.
  3. Ako želi da ga uradi drugačije, dozvolite detetu da ga uradi na svoj način jer je važno da se postigne cilj dnevne aktivnosti, inače detetu treba dozvoliti da razvija svoju maštu, treba da dozvolite da bude što kreativniji u realizaciji aktivnosti

5. Kako treba da kominiciram sa vaspitačima?

Molimo vas da kontakte sa vaspitačima držite putem svih načina komunikacije (Facebook, WhatsApp, Viber itd.). Osigurajte se da pošaljete vaspitaču jedno pismo koje ste potpisali, gde se kaže da se slažete da vaspitačica da postavi slike ili video snimke koje vi šaljete na platformi. Razlog postavljanja je da roditelji dobijaju ideje od aktivnosti jednih-drugih.

6. Šta treba da radim ako nemam telefon ili računar za povezivanje na platformu?

Obaveštavamo vas da će veoma brzo, dnevne aktivnosti koje su predstavljene na platformi;”Obrazovanje na daljinu”, biti emitovana i na Radio Televiziji Kosova (RTK1 i RTK4) tako da svi roditelji imaju pristup u sprovođenju dnevnih aktivnosti sa svojom decom kod kuće.

7. U koje vreme su nove dnevne aktivnosti postavljene na platformi?

Sve dnevne aktivnosti se postavljaju na platformi nakon 24:00 sata svakog dana. Dakle, ujutro su aktivnosti objavljene.

8. Da li imate planove da platforma bude i na drugim jezicima?

Da, radimo u ovom pravcu i uskoro će platforma imati mogućnost korišćenja i na drugim jezicima.

9. Na koju adresu treba poslati napravljene fotografije dece, da bi bile postavljene na platformi?

Fotorgrafije napravljene deci mogu se poslati na sledećem obrascu:

Digitalni obrazac za slanje fotografija/video materijala od strane roditelja/zakonskog staratelja tokom sprovođenja dnevnih aktivnosti.

10. Gde se na platformi čuvaju završene dnevne aktivnosti?

Platforma, “Obrazovanje na daljinu – Nega, razvoj i obrazovanje u ranom detinjstvu za uzrast 0-6 godina” stvorila je specijalnu stranicu za arhiviranje svih završenih aktivnosti i zove se Arhiva. Posetite ovu stranicu platforme na https://edukimihershem.rks-gov.net/arkiva/

11. Kako da prilagodimo nivo aktivnosti za grupe uzrasta od 0-3 godina?

Aktivnosti kod uzrasta 0-3 godina, objavljene na platformi, od strane roditelja je dovoljno da realizuju jednu od aktivnosti koja je data za taj dan. Dakle, postavljene su 3 opcije, a dovoljno je realizovati svakog dana po jednu aktivnost sa vašim detetom.

12. Ja sam vaspitačica i predlažem da se dodaje obrazac za ocenjivanje za roditelje o aktivnostima realizovanim u kućnim uslovima sa daljine, jer su roditelji glavni posmatrači u ovom periodu.

Ocenjivanje  dece treba da vrše vaspitači, a ne roditelji. Vaspitači su već dobili vodič za ocenjivanje, a takođe su pohađali i online obuku u kojoj su data sva potrebna pojašnjenja što se tiče ocenjivanja dece.

13. Da li u nedeljnim izveštajima koje podnose vaspitači mogu da ostvare pristup i roditelji?

Ovaj izveštaj popunjavaju vaspitači grupe kako bi dokazali saradnju i njihovu podršku za roditelje tokom realizacije dnevnih/nedeljnih aktivnosti u kućnim uslovima, predstavljenim na platformi Obrazovanje na daljinu-briga, razvoj i edukacija u ranom detinjstvu 0-6 godina. U ovom izveštaju imaće pristupa samo menadžeri vaspitača, u slučaju predškolske ustanove to će biti direktor predškolske ustanove, dok u slučajevima pred-osnovnog razreda to će biti direktor škole. Ovaj izveštaj nije javan.

14. Zašto nisu postavljene aktivnost od 16. marta?

Jer je platforma pokrenuta 15. aprila 2020.

15. Da li nam je potreban zbirni izveštaj za vaspitače?

Naravno da je potreban za završetak godine, MONT je dao ova pojašnjenja kod kalendara za završetak školske godine koji je prilagođen za period pandemije.

16. Ja sam pomoćna vaspitačica i radim sa decom sa posebnim potrebama, da li možete da mi pošaljete mesečni i nedeljni plan (u obliku tabele) koji bi popunila na osnovu potreba tabele, kao i pojedinačni plan?

To će biti regulisano od septembra 2020.

17. Vaspitačice koje radimo u dve škole, jednom u jednoj školi sa jednom grupom i u drugoj školi sa drugom grupom, kako treba da bude raspored za nastavu?

Radno vreme vaspitačica u pred-osnovnim razredima je regulisano „Administrativnim uputstvom br. 22/2013 maksimalni broj učenika u razredu i odnos nastavnik učenik“.

18. Za nedeljni plan gde postoji mogućnost pisanja kurikularnih polja, tokom meseca je obuhvaćeno samo 4 polja.

Aktivnosti prikazane na platformi su integrisane i podržane u dokumentu za standarde razvoja i učenja u ranom detinjstvu 0-6 godina i u kurikularnim poljima.

19. Od vrtića nam je zatraženo da kao roditelji nastavimo sa aktivnostima iz platforme i da ih pošaljemo jer ima malo dece u vrtićima. TO JE VIŠE NEGO APSURDNO?! Grupe uzrasta od 4-5 ili 2-3 nemaju takvu obavezu! Samo je predškolsko obrazovanje zakonom obavezno, dakle 5-6 godina. Obavestite nas na koji zakon se pozivate kada vršite takve zahteve iz vrtića. Pohađanje vrtića na Kosovu nije obavezno. Stoga, to se ne može zahtevati. Ne radimo mi od kuće za MONT i za vrtiće, već vi treba da budete tu za nas kada šaljemo decu u vrtiće. Plaćanje radimo redovno iako ne donosimo decu, a još treba da obavimo i poslove vrtića?! Zbog toga je potrebno da se hitno pozabavite ovim pitanjem u pravnoj kancelariji, ako je imate, i da izađete sa jasnim pojašnjenjima! Koja je zakonska osnova za takve zahteve i da obavestite direktore vrtiće da ne šalju takve zahteve. S poštovanjem, zabrinuti roditelj!

To uređeno Zakonom o predškolskom obrazovanju. Poštovani/a, kao odgovor na situaciju stvorenu pandemijom Covid 19, MONT je pokrenulo platformu „Obrazovanje na daljinu-briga, razvoj i edukacija u ranom detinjstvu za uzrast 0-6 godina“. Zbog bezbednosti, deca koja ne pohađaju vrtiće, aktivnosti postavljene na platformi mogu da realizuju sa roditeljima u kućnim uslovima. Ove aktivnosti su izrađene tako da se mogu lako realizovati u kućnim  uslovima uz pomoć roditelja/zakonskih staratelja. Vaspitači će sarađivati sa roditeljima, kako bi deca imala korist u svestranom razvoju  i tokom boravka kod kuće.  

Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacije

 

 

MONTI će u saradnji sa partnerima i stručnjacima biti spreman da odgovori na vaša pitanja koja možete slati svakog dana.

Adresa
Ulica: Agim Ramadani, 10000 Priština, Republika Kosovo

Kontaktirajte za dodatna pitanja: