Za i protiv

Danas sednite u porodičnom kutku čitanja, izaberite jednu knjigu da čitate zajedno, ili  ispričajte vašem detetu jednu priču koja sadrži poruke za dobra dela i dela koja ne treba uraditi. Dobra dela čine dete odanim građaninom.

Zatim uzmite   papire sa dve   različite boje,  poklopce sa dve boje, olovke sa dve   boje ili bilo koji drugi predmet, dovoljno je da imate dve različite boje.

Jedan beli papir ili sto podelite na dva dela.

Odredite zajedno sa detetom jednu boju u koju će staviti dobra   dela, dok u drugu polovinu će staviti   dela koja ne treba da uraditi. Vi možete ispričati detetu razne situacije i on/ona će birati kakvo delo će da uraditi. Diskutujte o delu zajedno. Čestitajte detetu za dobre izbore.

Dete će pokazati dobra ili loša dela počevši od kućne sredine i dalje po drugim sredinama.