Sada sam drugačiji

Materijali i alati: slika, foto album

Aktivnost:

Danas je dan kada ćete se setiti lepih trenutaka i radosti dolaska vašeg deteta na svet. Dajte detetu slike iz različitih perioda od rođenja do danas i zajedno komentarišite, a zatim zatražite od deteta da ih poređa od slika od kada je bilo beba, pa do danas.

Podstaknite dete da ukaže na promene koje je primetilo tokom rasta  postavljanjem pitanja poput: koja je boja tvoje kose sada, da li se razlikuje od one kada si bio beba? Nacrtajte svoju ruku i ruku deteta i zatražite da izvrši poređenje onoga što im je zajedničko i različito. Na kraju, zatražite od deteta da stavi slike u album onim redom kako dete misli. Ponekad pomešajte slike deteta. To može biti smešno, ali istovremeno testira znanje deteta. Ukoliko dete nije u stanju da primeti grešku, Vi to opišite svojim rečima i bilo kakvom imitacijom koja se podudara sa postupcima deteta u uzrastu u kome se zbunilo.