Ruka dede & baka

Materijali: papir, olovka, mastilo

Sednite zajedno za sto ili na pod, a deka govori detetu šta će raditi rukom. Bake i deke crtaju olovkom oko prstiju. Potom dete polaže ruku na skicu dedine ruke i zajedno skiciraju / crtaju detetovu ruku. Ako želite, ovu skicu možete čak i naslikati zajedno. Zatim to sačuvajte ili okačite ovaj crtež na neko vidljivo mesto ili ga čuvajte kao uspomenu u okviru. Dok bake i deke skiciraju ruku, razgovaraju sa detetom o tome kako se njihova ruka razlikuje od one deteta. Koja je ruka najveća, koja je ruka naborana ili glatka, itd.

Druga ideja je da napravite crveni ili žuti otisak ruke svog dede. Kad se osuši, prekrijte detetov otisak ruke drugom bojom, kao na primer plavom ili zelenom. të kaltër ose të gjelbër.