Prolećno cveće

Razvoj aktivnosti: Za obavljanje ove aktivnosti potreban vam je papir ili kutija, bela i žuta, ili možete koristiti prehrambene proizvode umesto boja. npr. Jogurt i majonez. Stavite boju ili jogurt u posudu i podstaknite dete da prstima slika cveće. Napravite cveće za dete kako biste ga modelirali, a zatim pustite da slobodno proba, i igrajte se kako želi.