Örgü örme

Materyaller ve aletler: Kalın iplik, kurdele şeritleri vb., karton kağıt (tahta parçası), makas, yapıştırıcı bant vb.

Aktivitenin geliştirilmesi: Mevcut olan çeşitli iplikleri alın. Farklı kurdeleler da alınabilir. İpler aynı renkte olabilir ancak başka renkte ipler varsa çocuk için daha çekici olur. Çocuğun eli için örgünün çocuğun istediği uzunlukta olması için yeterli ve eşit üç iplik ölçülür. Üç ipliğin tümü, herhangi bir karton, tahta parçası veya örgü için uygun olan herhangi bir nesneye yapışkan bant ile yapıştırılır. Ebeveyn veya veli önce süreci anlatarak örgüyü örmeye başlar ve ardından örgü çocuk tarafından örülür. Örülen örgü her iki ucundan bağlanarak çocuğun eline yerleştirilir. Çocuğun isteği üzerine, kurdeleler veya ip boncuklar gibi diğer malzemeler kullanılarak ailesi veya arkadaşları için diğer örgüler örülür.