Moja ćula

Danas je dovoljno da na sto ili pod stavite neke predmete koje najviše koristite u porodici: crni luk, parfem, limun, cvet, keks ili bilo koji slatkiš, malo soli, predmet sa čvrstom, grubom ili glatkom površinom, vlažnu maramicu i papir. Možete koristiti bilo koji drugi materijal za koji smatrate da je prikladan.

– Zatražite od deteta da dodiruje, miriše, ukusi, pljeska i sluša zvuke koje stvaraju predmeti jedan po jedan.

– Iako im neki mogu vam se činiti kiseli, slani, vlažni, čvrsti, oštri, bučni, nema veze. Dopustite im da probaju sve.

– Dok dete to radi, zatražite mu da vam kaže koji ukus oseća, šta dodiruje, šta čuje ili šta proba. Ohrabrite ih da govore jasno.

– Možete nastaviti da istražujete čula stavljajući zavoj ispred dečijih očiju i zatim im pružite sve predmete jedan po jedan. Zatražite od dece da otkriju o kojem predmetu se   radi samo   dodirivanjem, mirisom, ukusom ili slušanjem.

– Možete čak zajedno pripremiti nešto ukusno.

– Dragi roditelji, za mlađu decu napravite krug kao na slici i oko njega stavite različite   materijale koje dete   može dodirnuti i igrati se njima.