Mehurići od pene

Materijali i sredstva: Voda, sapun, šampon.

Organizacija aktivnosti: Danas dozvolite detetu da trči i da napravi što više mehurića. Podstičite dete sve vreme govoreći mu/joj onrabrujuće reči. Za stariju decu možete da stavite tećni sapun sa vodom u čašu i pomoću cevčice dete duva i pravi velike mehure koji pokrivaju celu čašu.

Potom pitajte dete zašto su se stvorili mehuri. Dajte mu/joj čašu sa vodom i bilo kakav material da dete proba da napravi mehure. Pričajte sa detetom zašto se stvaraju mehuri…