Me sim aktor/ka

-Khelipe e aktripasko [rolengo khelipe) si but semno vash qhavengo evolviripe. Prekallate o qhavore kolasiklona but thay bulushingyona may but. Ano tumaro celularo rodeni ano You Tube yaverune drame vash o qhavore. Mekeni e qhavoren te alosaren yek kotar o prezentipya e dramenge may pale kereni e drama ano kher.

-Gatisareni beraber e teatroski skena [varni një çarçaf të bardhë] [umlaveni yek parno qarshafi] thay o qhavoro te khelel e rola kova alosargya ,numay tumen o yavera te len yaver role. Nasi regulative ano akava teatro, sar o qhavore ayeka ini tumen ulavena korkore so si te vakeren vay so si te kerenen – semnipeya si tumen te kenaqingyoven.

-Paloagoripe e teatralune rdamako,  qhavore manglape te ashutinentumen vash te laqharen o ambienti ano kher.  Te sine kaynasitumen shaipe te keren rodlaripe e celulareya,  odoyaver mothaveni e qhaveske yek paramisi, thay may pale odova paramiso iraneni ani dayek teatraluni performanca

Khelipe evolvirinla o kreativiteto, imaginacie, bashkarledeipe komunikipe thay koordinipe e trupaske khelaripyengo.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj