Kako da kontrolišemo vetar.

Ovo je aktivnost koja se realizuje sa ciljem da deca shvate pravce vetra i ovom prilikom predstavljamo značenje kompasa koji se koristi za pokazivanje pravca. Bilo bi poželjno da prvenstveno roditelj pokaže detetu kako ste se orijentisali u šumi kada ste bili mali. Ukoliko vi kao roditelj niste informisani možete da pitate starija lica oko vas, koji su koristili posećeno drveće ili pravce granja drveća radi orijentisanja u šumi. Nakon toga, koristeći plastičnu čašu sa poklopcem, neku praznu kutiju za napitke ili praznu kutiju mleka, napravite sa detetom merač vetra. Za merač možete koristiti olovku, cevčice za piće kao i hartiju bele boje ili u bojama. Da biste napravili merač, možete koristiti bilo koji materijal koji vam se čini zgodnijim. Možete koristiti sliku kako biste stimulisali dete, i zatim ga podstaknete da sam izabere materijale za pravljenje merača vetra. Uz vašu pomoć postavite i orijentacije [sever, jug, zapad i istok]

Nakon što je dete završilo, postavite ga na vidljivo mesto gde dete može da posmatra brzinu vetra. Tokom ove aktivnosti možete da razgovarate sa detetom i o koristima vazduha.