Sladoled i brojevi

Za ovu aktivnost će vam biti potrebne hartije u  bojama, ili ukoliko ih nemate olovke u bojama i bela hartija. Ukoliko imate vodene boje one su više atraktivne za dete uzrasta od 4-5 godine. Hartije u bojama isecite u obliku sladoleda. Dete može povezati boje sladoleda sa voćem koje daje tu boju sladoledu.  Dok  konus (kornet) napravite u istoj  boji gde svakoj  postavljate po jedan broj. U međuvremenu, zajedno sa detetom, isecite nekoliko geometrijskih oblika, okrugle, četvrtaste, četvorougaone, romboide itd. Kod svakog broja u konusu sladoleda tražite da dete postavi preko sladoleda geometrijske oblike koliko je i broj koji je postavljen u konusu. Dete u tome uživa jer istovremeno on/ona uči boje i njihove veze sa brojevima.