Izložba ruku

Potrebni materijal: stari  pokrivač, boje u kućnim uslovima, olovka.

Odvijanje aktivnosti:Svi članovi crtaju ruku na starom belom ili pokrivaču u boji koje je izloženo u uglu kuće na zidu. Dete traži od svih članova da uprljaju ruke bilo kojim predmetima koje imaju kući. Mogu ih uprljati džemom, kečapom, vodom sa biberom, vodom sa kafom ili obojenom vodom ako ga imaju kući i staviti ruku na tkaninu postavljenu za izložbu.

Zatim dete treba zatražiti da nacrta čistu ruku svakoga blizu uprljane ruke. Dete kopira olovkom ruku svakoga. Svi sede oko postera i svako od njih počinje da pokazuje koja je razlika između dve nacrtane ruke.

Podstaknite dete da vodi diskusiju. Roditelj u ovom delu takođe može da napravi namerne greške kako bi podstakao detetovo razmišljanje i da bude raspoloženo za smeh. Ovo je vreme kada možete razgovarati sa detetom o tome zašto treba da operemo ruke vodom i koji je pravi način za to.

Na kraju, prebrojite korake pranja ruku; na primer: „Dakle, naš prvi korak je …“, „Drugi korak …“ i „Na kraju, dobro isperemo ruke“.