Istražujmo prste na rukama

Materijali: mastilo, papir, flomaster

Razgovarajte sa detetom o tome kako se svi razlikujemo jedni od drugih, uključujući prste! Svaki prst je poseban na svoj način.
Obojite prste markerom ili akvarelima, ili bojama za kuvanje [që lahen lehtë] ili ruku u potpunosti i stavite na papir da ostave tragove. Posmatrajte stazu i razgovarajte o onome što vidite. Kako su svi prsti na nogama isti i kako se međusobno razlikuju (svi imaju male linije, na jednoj su ruci, svaki ima drugačiji oblik i veličinu itd.) Pokušajte ovo sa prstima ?
Zatim olovkom ili flomasterom možete da napravite različite oblike od otisaka prstiju.