Igranje i čišćenje

Danas ćemo napraviti malo nereda, ali vas uveravamo da će deca igrati, zabaviti se i da će mnogo toga naučiti.

Stavite na stolu ili na podu jedan beli papir ili stari pokrivač. Bacite na njih kapi vodenih boja i dajte detetu alat koji se koristi za isterivanje muva [kao na slici]. [sikurse në foto]. Dozvolite detetu da se igra njima i da uživa.

To možete uraditi tako što ćete lepiti papir ili stari pokrivač na zidu. Stavite na tanjir vodene boje i dete će samo umočiti alat koji se koristi za isterivanje muva, i zatim će njime stvoriti na papiru/pokrivaču šta god  poželi.

Takođe, danas možete okačiti neke kuhinjske predmete i da date detetu u ruci jednu drvenu kašiku. Spremite se da slušate muziku sa i bez ritma! J

U nekoliko kartonskih kutija možete otvoriti razne rupe i da tražite od deteta da u ovim kutijama stavi predmete, igračke ili različite materijale.

Na kraju svih ovih aktivnosti, uključite dete u čišćenju ambijenta gde se igralo.