Hodamo kao pingvin

Materijali: balon ili meka lopta

Da biste danas zabavili svoje dete, dovoljno je da naduvate balon ili pronađete meku loptu i zamolite bebu da duže hoda držeći je između nogu. Loptu možete napraviti čak i od papira [ili zamotati] ili je napravite od starog džempera koji više ne koristite.

Zajedno možete pogledati ovaj kratki video  za dete kako biste videli kako pingvini izgledaju i hodaju.