Enigma (Puzzle) e trupoa

Adive sivte khela truposke kotora. Manglape tumenge nesave tasfirya e yaverune kobaripeya e sa truposke, thay nesave tasfirya vay   yaverune kotar o trupo piktoripya.

– Truposke tasfirya qhineni ano yaverune kotora thay thovenolen anon a dogryuno shaipe.

– Rodeni qhavorenda te decisinen dogri sar manglape . Tumen shay te roden qhaborenda vash te den anava thay te mothaven vash soske dena servisi truposke kotora. Nekenolen ne vakeren klaro.

– Tumen shay te thoven ani mez nesave kotora e muyeske thay te roden kotar o qhavore vash   te kriirinen o muy. Men Kenolen korkore ne keren on shaipe,thay shay te roden olendar vash sakova kotor sar kharlape thay seske dela servisi.

– Te sine kay o qhavore silen mangipe ,gatisareni olenge pastelina/humer ne kriirinen sakova kotor e truposko save mangena on.

  • Date
  • Category
  • Share