Da skačemo kao polarni medved

Materijali: beli papir, lepak
Danas ćete se igrati u najvećem prostoru u kući pomerajući bebine velike mišiće. Na pod stavite 10-15 belih papira različitih oblika poput santi leda tako što ćete ih lepiti lepkom tako da ostanu na mestu [i da dete ne sklizne kad hoda po njima]. Držite ih na međusobnoj udaljenosti kako bi ih dete moglo dohvatiti kad je malo duže. [dhe që fëmija të mos rrëshqasë kur kërcen mbi to]  Na poslednjem papiru nacrtajte belog medveda, a postizanje ovog papira znači kraj igre – medved je izašao na obalu. U vašoj današnjoj igri beba će biti „medved“ .
Napravite listu pitanja za svoje dete unapred, u zavisnosti od nivoa deteta. Na primer, mogu biti pitanja o medvedima kao što su: koliko nogu ima medved, koje je boje, gde živi polarni medved itd. Ili ako je dete tek započelo razgovor, zamolite ga da ponavlja reči posle vas. Na primer, polarni medved, glečer, Antarktik, severni pol itd.
Kad god dete odgovori ili ponovi reč, neka skoči na sledeći ledeni breg. Dete može skakati u bilo kom pravcu. Ako dete tokom kretanja sklizne sa papira / „sante leda“ u „vodu“, trebalo bi ponovo da stane na papir i odgovori na sledeće pitanje, ili da ponovi sledeću reč. Kada dete dođe do komada papira na kojima je nacrtan polarni medved, ono dobija igru. Ako dete želi, ovu igru možete igrati nekoliko puta dnevno, uključujući i ostale članove vaše porodice.