Da izmerimo predmete

Materijali i pribor: Konac, štapovi.

Odvijanje aktivnosti: Današnju aktivnost ćete uraditi kako u kući tako i u prirodi. Dete treba da izabere nekoliko predmeta u kući i da ih izmeri koncem. Najpre izaberite predmete koji nisu mnogo veliki, npr. čaša za vodu, kašika, sveska i neku igračku koju dete voli. Uzmite jedan beli papir u kojem će dete nacrtati dužinu konca (npr. dete meri koncem čašu, i konac prostire na papir kako bi nacrtao koliko je bila dužina konca za čašu). Na taj način, dete će nacrtati dužinu za četiri ili pet predmeta. Razgovarajući sa detetom, uradite klasifikaciju koji predmet je bio duži a koji je bio kraći. Umesto konca možete koristiti štapove.

Nakon toga možete izaći napolju sa detetom i da od njega tražite da izmeri nekoliko prostorija nogama ili koracima. Razgovarajte sa detetom koje prostorije su imale više koraka ili veći broj stopala a koje su imale manji broj koraka ili stopala.

Kao nagradu, danas možete spremati detetu hranu koju najviše voli.