Paukova mreža

Potreban materijal: beli papirni lepak, ili može biti u bojama, a ako nemate, možete koristiti bolo koju vrstu materijala koji imate kod kuće, kao što je brašno, so ili neki drugi beli prašak, ali možete koristiti traku ili debeli konac. Potrebne su vam nekoliko komada papirnih karata u kvadratnom obliku.

Današnja aktivnost ima veze sa insektom pauka, koji je veoma čest u okruženju u kom živimo. Danas će dete, uz vašu pomoć, izgraditi paukovu mrežu i koristiće je da uradi aktivnost pronalaženja predmeta koji su skriveni u okruženju u kom je napravljena mreža, kao na priloženoj slici. Kao što se i na slici vidi, da biste izgradili mrežu možete koristiti materijale koje dete izabere. Najpre će igru voditi roditelj, koji sprema nekoliko karata sa po jednom osobinom predmeta koji je sakrio negde u ambijentu izvan ili u kući. Na raznim mestima paukove mreže stavite karte. Dete će skakati u mreži, uzima kartu u kojoj je nacrtana boja predmeta, zatim opet skače i uzima kartu koja ima nacrtan oblik predmeta, i tako redom, dok dete ne shvati o kom predmetu je reč. Zatim, dete treba da pronađe skriveni predmet, a kada je blizu da ga pronađe, roditelj kaže: „toplo“, a kada je daleko, roditelj kaže: „hladno“.

Takođe, dete može napraviti karte a roditelj treba da pronađe predmet.