Arakha o sporti kova beginava

Qhavoreske si manglo vash te mekeole vash te khelel thay ov/oy si te loshalol thay si te mothavel amenge kova sportesko aktiviteti si may manglo vash oleske.

Mothaveni e qhavoreske e figura ano phiravipe, thay sakova matriali yaver kova situmen ano kher kova si phanipe e sporteya. Kereni vakeripe vash o kova sporti thay rodeni kay te mothavel tumenge kova sporti si may shukarno vash oleske.

Pashareni o figure e yaverune topkeknge thay ne mothavel koya topka phangyola e figura.

May pale kheleni beraber ano sporti kova alosargya o qhavoro vash adive.