Aplikacione Android për mësimin e fëmijëve me anë të lojës

[appbox googleplay al.trigonom.numrat screenshots]

[appbox googleplay shkolla.trigonom.alfabetishqip screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.perralla_kesulekuqja_shqip screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.perrallaperfemije screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.matematikeperfemije screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.tingujtekafsheveshqip screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.vjersha_dhe_perralla_shqip screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.njohurielementareperfemije screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.perralla_e_bukura_dhe_bisha_shqip screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.perrallapinokio_shqip screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.vjershaperfemije_shqip screenshots]
[appbox googleplay com.beeapps.meso.numrat screenshots]