Laberie Luzha

Udhëheqëse e divizionit për edukim të hershëm dhe parashkollor
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit