Trag/otisak u snegu

Materijali: plitak sud, sneg ili brašno, igračka
Ako ovu aktivnost radite po snežnom vremenu onda koristite sneg. Uzmite jednu ravnu posudu i izađite napolje i napunite je snegom. Pritisnite malo rukama i ponovo dodajte sneg. Pronađite neke igračke, poput različitih geometrijskih oblika ili igračaka u vidu životinje. Čvrsto pritisnite svaku igračku u sneg tako da trag igračke ostane čist i da vaše dete može da je prepozna. Nastavite dok posudu ne napunite različitim tragovima.

Zamolite dete da svaku igračku ili predmet postavi ispred odgovarajućeg traga. Dok to traže, imenujte predmet, oblik ili boju.
Ako nema snega, ovu aktivnost možete obavljati koristeći brašno ili testo kao alternativu. Dozvolite detetu da istražuje materijal i igra se sa njim u skladu sa svojom maštom.