Saat gibi çalışalım

Saat ile zamanı ölçmeyi öğrenmek için, bu yaş grubu için çok uygun olan bir karton (veya plastik tabak, vb.) ve bir plastik şişe kapağı ile saat modeli yapılmalıdır.

Her kapakta 1’den 12’ye kadar sayılar işaretlenir ve ortada renkli başlı veya iğne başlı pim şeklindeki akrepler yerleştirin.

Çocuğa, bugün saat kaçta uyandınız? Kahvaltıyı saat kaçta edersiniz? Kahvaltıyı saat kaçta edersiniz? Ya öğle yemeğini? Ve benzeri sorarak başlanır.

Sayılarla bir saat alınız ve akrepler (büyük, küçük) ve hareketleri hakkında konuşun.

1, 2, 3 vb. saat olduğunda akreplerin nerde olduğunu göstererek saat 1, 2, 3 vb.