Qhay e alenca kotar o qar thay e kunora kotar o luludya

Qhavore e 3-4 bersha nashti resna te pikturinen shukar o muya e manushenge, a may but silen problemi te pikturinen laqe bala. Te sikavaolen numay e hramestar te vastinen in e qar, patrenya thay luludya kote si te lepatingyon vash te keren bala ano olengo pikturipe. Ashutineni e qhavore pe lugipe e pikturipasko te sine kay si mangipe, numay ano starti mekeni ne mothavel poro kreativiteti e sheyenca kola kedingya ani natyra vash te laqharel o bala e qhake.