Önde veya arkada, üstünde veya altında

Malzemeler: oyuncaklar, sandalyeler, masa vb.

Aktivite geliştirme: Farklı oyuncaklar alınır. Başlangıçta dört oyuncak seçilir. örneğin. ilk başta iki oyuncak alınır. Biri masanın üstüne, diğeri masanın altına yerleştirilir. Çocuğa masanın üstüne yerleştirilen oyuncak sorulur, örn. ayı nerede, masanın üstünde mi altında mı? Ya kopek, masanın üstünde mi altında mı?

Daha sonra, nesnenin önüne bir oyuncak ve nesnenin arkasına bir oyuncak yerleştirildiği bir nesne alınır. Çocuğa, ör. Kopek nerde bulunuyor, arkasında veya önünde, ör. yastık? Ya  ayı,nerede olmaktadır, yastığın önünde mi veya arkasında mı?

Aktivite gerçekleştiğinde karşıt kelimelerin yer aldığı oyun da oynanabilir. örneğin. ebeveyn  veya veli der ki: “önünde”, çocuk “arkasında” yanıtlamalıdır veya “üstünde” kelimesi için çocuk “aşağıda” yanıtını verir. Bu oyun çocuğun istediği kadar oynanır, hızlı – yavaş vb. gibi başka kelimeler de eklenir.