Renklerin bayramı

Malzemeler ve araçlar: Beyaz kağıt, sulu boya, tahta, mandal, iplik, ip vb.

Aktivitenin gelişimi: Başlangıçta materyali hazırlıyoruz, masaya yerleştiriyoruz. Çocuk istediği gibi beyaz kağıtları farklı renklerde boyamaya başlar. Beyaz kağıt boyamayı tamamladıktan sonra aile üyelerini renk bayramına davet ediyor.

RENKLERİN ŞARKISI

Ura ura ura renkler yürüyor,

Ura ura ura kırmızı renk yürüyor,

Ura ura ura sarı renk yürüyor,

Ura ura ura yeşil renk yürüyor,

… (Ve böylece şarkı diğer renklerle devam ediyor).

Çocuk, ebeveynin/velinin yardımıyla, tüm renkli kağıtları, çocuğun renkli kağıtları mandallarla dizeceği bir ipe yerleştirir.