Morska piramida

Za današnju aktivnost potrebno je vam nekoliko štapova da napravite piramidu na tri ili više spratova. Ova piramida će služiti da napravite morsku dubinu u kući. Takođe su vam potrebni papir i olovke u boji. Prvo, razgovarajte sa decom o vodenim životinjama. Na osnovu filmova koje ste gledali ili iz vašeg iskustva, navedite nekoliko morskih životinja. Osigurajte se da životinje o kojima pričate budu različite veličine, jer se i piramida odnosi na njihovu klasifikaciju. Na osnovu piramide stavite velike životinje, kao što su morski pas, delfin itd. dok na gornjim spratovima stavite manje životinje. Osigurajte se da dete razume da ispod vode postoje i biljke koje služe kao morima, rekama i jezerima za bića koja žive u njima.

Deca treba da crtaju morske životinje na svoj način, da iseku makazicama i da izgrade piramidu vodenih životinja. Dete takođe može koristiti i predmete koji se nalaze u kući kako bi dao/dala oblik vodenim životinjama.