Moja razglednica za tebe

Materijali i alati: karton, dugmadi, konac, makaroni, trake.

Odvijanje aktivnosti: Danas napravite novogodišnju razglednicu sa detetom.

Razgovarajte o praznicima na kraju godine, prazničnoj atmosferi koja se stvara kod kuće, čestitkama koje ljudi šalju jedni drugima, razglednica za najmilije.

Započnite da napravite sa detetom malu razglednicu od kartona. Dete bira sam ukrase koje će napraviti na razglednici. Tokom razgovora pokazuje za koga priprema razglednicu. Razgovarajte o tome zašto je izabrao tu osobu za pripremu razglednice, u čemu je ta osoba posebna i šta želi da joj poželi, a zatim zajedno sa vašom pomoći napišite razglednicu.

U razglednici možete koristiti cveće iz komada, dugme, testenine, trake sa starim materijalima koje imate kod kuće itd.

Na kraju, zajedno sa detetom, napišite ime deteta i „Srećan praznik!“