Majikuni korpa

Ani yekh korpa, vay kutia vay sah so situmen khere [vanso si te pasharen e bayripeya tumara bebako] [mjafton ta përshtatni me madhësinë e foshnjes suaj]qhiveni  nesave olake/oleske khelipya thay phernei o upruno kotor e thavencar vay fyongo. Pashareni ko qhavoro thay rodeni te del tumenge yekh khelpe. Mekheni te pashol korkoro thay te tentinel te ikalel o khelipe odotar. Tumen shay te keren yekh ver po lokhe sar shay te ikalgyol o khelipe thay palo odova te mekhen te tentinel. Ma azhutineni. ini te holasalo thay rovla hari, sito regularuno. Mekheni te tehningyol korkoro thay te tentinel pale. Iraneni akaya tikni sfida ano loshalipesko khelipe stimulindoy thay bahtakerindoy vash tentipe vash ikalipe e khelipesko odothar.