Kutak plaže

Ova aktivnost se može odvijati na dva načina.

Prvo roditelji razgovaraju sa decom o značaju sunca, ne samo za čoveka nego i druga živa bića. Možete pitati dete: – Zašto nam treba sunce?, i da podržavate dete informacijama koje on/ona možda nema. Podstaknite dete da razmišlja kako može stvoriti jedan kutak plaže u kući ili u dvorištu.

Zajedno sa detetom možete sakupljati predmete iz kuće i okoline i da unutra u kući ili u dvorištu napravite kutak plaže. Za ovom su vam potrebni stolica, peškir, mali stočić, kao i kišobran kojeg svaka kuća ima. Naravno da možete koristiti predmete po želji deteta da bi napravili kutak što prikladnijim za dan sunčanja.

Za ovo treba da pomognete detetu da ukrašava kišobran papirnim oblicima koje dete može da nacrta, ili možete da isečete makazama fotografije iz starih časopisa i novina kako bi kišobran učinili što atraktivnijim, i da odgovara morskom okruženju.

Takođe možete koristiti kamenje ili korito sa vodom da improvizujte more.

Drugi način je da izradimo poster na temu – Moja plaža. Za ovo, dete može koristiti figure i crteže. Takođe može koristiti fotografije koje može imati sa prethodnih odmora. Roditelj, zbog svojih godina, može podržati dete u crtanju objekata koje dete možda neće biti u stanju da napravi. Svakako, treba da ohrabrite dete da izradi poster na svoj način.