Knjiga porodice

Uzmite neke fotografije dece u porodici, vaše, članova porodice i kuće u kojoj ste živeli pre, kao i neke fotografije dece kada su bila mala, i neke druge koje ste snimili dok su odrastali.
– Zatim, na podu ili u svesku postavite fotografije i zamolite dete da počne da stvara knjigu porodice.
– Dopustite detetu da započne priču/knjigu onako kako on/ona želi. Nije važno od kada je započinje. Tokom stvaranja priče/knjige porodice, on/ona će razumeti tok događaja.
– Dopustite mu da započne priču nekoliko puta, poređajući slike ili crtajući sliku člana porodice koji tu nema sliku … važno je da on/ona želi da započne priču jer je na taj način shvatio nešto više.
– Druga deca takođe mogu da pomognu u crtanju ili priči, ali priču vodi dete.
– Zatim povežite fotografije sa sećanjima koja dete ima na tim fotografijama. Neka dete pokaže čega se seća sa fotografije ili iz vremena kad je fotografija snimljena, dok mu vi dopunjujete sećanja.
– Slikajte se zajedno sa knjigom porodice.

Aktivnost jača vrednost porodice i razvija komunikaciju.