Kheruno humer ( pastelina)

Materiali thay sheya:kheruno humer

So manglape:

  • 2 finxhayna varo
  • 1 finxhani lond
  • 1 finxhani pani
  • 2 roya zet
  • Koloripe e habasko ( vay decisineni yek filteri e qayesko (ibiskui)
  • ano finxhani peyneya vash te formirina lolo kolori)!

Evolviripe e aktivitetesko: berabervakereni e qhavoeya kote mothavena so adive si te gatisaren yek humer e plastelinako. Merrni të gjithë përbërësit së bashku me fëmijën. Leni o keripya beraber e qhavoreya. Mekeni ov/oy vash te merinel sa o keripya kola mangenape vash o humer. Maypale beraber kareshtieni o varo, zer, lond, pani thay kolori e kuynako ( te sine kay na situmen kolori vash kuyna shay te len ini kvash tahtay qayi e luludyengo) thay beraber e qhavoreya formirinen o pastelinako habe. Akaya si yek receta shukarni kay o qhavoro shay te kerel ov/oy shay te kerel khelipe olake/ oleske kote khelela olenca !

Inkuraineni e qhavore kay akale humereya te gatisaren e ashutipeya e dadalaryen nesave flago vash o rashtre odola yaverune.