Kaži mi šta vidiš

Materijali i alati: stari CD, papirna cev, olovka, mali komadić kartona, boje ili olovke u boji.

Odvijanje aktivnosti: Sledite korake zajedno sa detetom kao na slikama:

  1. Dete boji papirni cev bilo kojom bojom koja mu se sviđa
  2. Roditelj pomaže detetu da napravi kosi rez blizu kraja papirne cevi
  3. Na suprotnoj strani kosog reza, roditelj seče kvadrat
  4. Papirom na kome je u sredini urez, zatvorite oba kraja papirne cevi
  5. Na kosi rez, postavite CD.

Pitajte dete šta vidi? Zamolite ga da se kreće po sobi … da li se menja ono što dete vidi? Kako se to menja?