Karlı dağlar

Materyaller ve aletler: karton kutular, yumurta tutucular, karton, renkli kağıt, yapıştırıcı, makas, sulu boya vb.

Aktivitenin gelişimi: Karton kutu alınır, açılır ve çocukla birlikte dağların yerleştirilmesi için ne kadar alana ihtiyaç duyulacağına karar verilir. Yumurta tutucusu, çocuğun dağ sahibi olmak istediği ve onları hangi bölümlere yerleştireceği kadar bölünerek gereksiz kısımları kaldırılır. Dağlar istenen yerlere yerleştirildikten sonra, yumurta tutucudan daha yüksek dağlar oluşturmak için bazı karton tabakalar alınır. Karton kağıt veya karton kağıdın yokluğunda düz kağıt kırılır ve koni şeklini vermek için yapıştırılır. Dağlar yerleştirildiğinde (dağları yerleştirmek için açık kartona), dağlar yukarıdan beyaza boyanır.