Jež

Materijal i sredstva: beli list, tempera boje, viljuška, testo ili plastelin, slani štapići, lišće, čačkalice, male grančice ili i suncokret, u zavisnosti od toga šta imate kod kuće.

Aktivnost– Jež, poput medveda, zmije i kornjače, u novembru se uvlači ispod korena drveta ili grma i tu se pokriva lišćem da provede zimski san. Upoznajte dete o tome da jež ima bodlje i kad oseti opasnost umotava se poput bodljikave lopte da se zaštiti. Danas možete birati između mnogih materijala kojima možete napraviti jež, u zavisnosti od materijala koje imate kod kuće. Na belom listu nacrtajte ježevu njušku, a zatim detetu ponudite braon boju i viljušku kako bi dete moglo da umoči viljušku u boji, a zatim na papir, ili može i da zalepi lišće. Ali vi možete napraviti ježa i od plastelina (testa), a dete može lepiti bodlje od bilo kog od gore pomenutih materijala. Takođe možete naučiti dete da se otkotrlja poput ježa presavijanjem nogu i ruku čas napred čas nazad.