Ini me shuzharava

Janena kay o tikne qhavore ayekha sar janena te keren e hari rumipeya, ayekha vi janena te regulinen odova? Si dosta te mothava olenge akava. Adive kheleni khetane ano kotor e qhavoresko thay stimulineni e qhavore te regulinel korkoro olako/olesko ambienti biqhalindoy sona ano poro than. Ma azhutineni. Ini te sine kay hari qhingyola, mekheni te ashlol thay palo odova palem lungyareni te biqhalel o khelipya ano poro than. Gradualune e qhavoreske bershencar thay bayripea, regulipe e ambientesko te ovel kotor oleska divuna rutinako. Shrdeni akava deindoy e qhavoreske numay yekh obligipe thay stimulindoy kay te kerel sako dive  [misal: frdipe e sheyengo ano koshi]