Gde spavaju životinje zimi?

Materijal i sredstva: sto, stolica, velika kutija, nekoliko presvlaka ili čaršafa.

Aktivnost – Nakon što je dete steklo znanje o životinjama koje se pripremaju za zimski san, danas pomozite detetu da kroz igru nauči skloništa životinja koje provedu zimski san. U sobi možete improvizovati skloništa za životinje, poput pećine za medvede ispod stola sa stolnjakom ili ispod kreveta, skloništa za ježeve (ispod korena drveta ili grmlja) na stolici pokrivenoj pokrivačem, sklonište za zmije (rupu ispod kamena) na mestu skrivenom iza fotelje ili i rupu za kornjače koje možete improvizovati kutijom ili korpom za odeću u kojoj dete može da ulazi. Tokom pripreme skloništa, pitajte dete gde treba da se sakrije ako je medved, a zatim mu recite da ode kod njegovog mesta na zimski san. Zatim mu recite: „Sad si zmija i gmizanjem idi do mesta gde treba da se sakriješ“. Imenujte redom svaku životinju tako da dete u igri pronađe mesto bilo koje životinje koju imitira. Igra se nastavlja sve dok dete ne pronađe skloništa za ježa, kornjače i zmije i imitira ih.