Gde je?

Materijal i alati: Životinjska slikovnica, lutka ili omiljena igračka deteta

Odvijanje aktivnosti: Sedite sa detetom u svom omiljenom delu kuće i uzmite slikovnicu ili njegovu / njenu omiljenu lutku / igračku. Pregledajte stranice knjige podstičući dete da pregleda i na fotografijama koje vidite pokažite detetu delove tela životinja u bajci. To možete da uradite i sa delovima tela vaše omiljene lutke ili igračke i zamolite dete da vam kaže gde su oko, uho, nos, glava, šaka i noga. Mogu li takođe da pitam gde je uvo? oko? itd. i zamolite dete da dodirne potrebne delove na lutkama ili igračkama.