Eksperiment sa blatom

Materijali i pribor:mala šolja, voda i zemlje.

Odvijanje aktivnosti: Dete će danas uraditi jedan eksperiment za spremanje blata. Jedan dobar deo aktivnosti tokom leta su vezani za spremanje blata, npr. kada želimo da sadimo, kada želimo da gradimo kuće ili kada želimo da pravimo različite forme, kao što su skulpture od blata. Danas će dete upravo spremati blato i time će pokušati da kreira razne figure koje voli. Ovu aktivnost treba sprovesti pod nadzorom roditelja, ali uvek davajući detetu slobodu u njegovom/njenom izboru.

Deca često vole da naprave zamkove od blata.

Roditelji treba da dozvole da se ova aktivnost sprovodi van kuće, jer to omogućava detetu da istražuje ovaj materijal u prirodnom okruženju. Dece uživaju dok obavljaju takve eksperimente.