Dive vash eksperimenti

Adive tumaro qhavoro sit e ovel jando sar ani shkenciatikno/tikni. Kereni akala duy eksperimentya tumara familiya:

1. Vulkani ano kher:vash akaleske manglape tumenge yek shisha jameski, hari humer na but zoralo, shutvash ushipe, 2-3 thavdya kolori vash ushipe vay payneske kolorya thay 1-2 roya soda bikarboni [soda bikarboni][sodë buke]. Ano than e varosko shay te vastinen kena modeli kotar o lil.

– May angle kerena o humer beraber ,paynea thay varoa. Thoveni ani yek tepsia e shisha jameski koleya pakyarenola e ushime humereya [vay e koneya kotar o lil] [ose me konin prej letre]numay mekipeya o shero e shishako putardo. Qhavoro ferdla o shut ani shisha may pale thovla e soda e bikarboneski kareshtimo koloreya rezultati dikheni korkore ☺.

2. Ashay li te khuvel keravdo yaro ani shisha? Te kera shaipe beraber. Manglape tumenge yek jameski shisha,yek keravdo yaro thay yek tikno lil kote thablola. Vash akava eksperimenti ,o dadalarya manglape te oven pashe tumenge ano sa vakti thay berbaer te keren o eksperimenti.

– Leni yek lugi shisha jameski

– Qhavoro kerla shaipe te thovek yek keravdo yaro …

– O dat thovla yek lil ani shisha thay yektikno lol kova thablola

– Qhavoro yekhatar thovla o yaro ano shero e shishako

– Dikheni beraber so ka ovel ☺

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj