Crtamo voće pomoću soli i boje

Zajedno sa vašim detetom, na jednom belom listu nacrtajte nekoliko voća i zatim lepkom treba podmazati unutrašnjost voća. Nakon podmazivanja voća lepkom odmah sipajte so u debelom sloju. Zatim skidajte suvišan so koji nije zalepljen u lepku.

Uz pomoć četkice uzmite vodene ili tempero boje i kapnite preko voća solju. Deca će biti zadivljena čudom koje se dešava kada kaplje boja i kada se širi samostalno u slanom voću. Nastavite aktivnost sa još nekoliko kapi dok se ne oboji kompletno voće i uživajte u osmesima vašeg deteta tokom celokupne aktivnosti.