Bojanje klikerima

Voće je zdravo za dete obzirom da je bogato vitaminima Danas ćete razgovarati sa vašim detetom o značaju voća, kako se čuvaju i koliko često treba da se upotrebe. Pitajte vaše dete da li zna koji se vitamini nalaze u voće. Zajedno sa vašim detetom kvalifikujte četiri ili pet voća koja vaše dete može nacrtati na svoj način na belom papiru, i zatim mu recite koji vitamin se nalazi u većoj količini kod kog voća. Objasnite detetu šta se dešava tokom vremena kada nije sezona voća, gde se čuva voće i takođe kako se priprema suvo voće. O tome možete dati mogućnost deci da jedno voće stavi u tamnom mestu i da ga prati narednih dana kako se suši.

Na kraju aktivnosti stimulišite dete da nacrta željeno voće. Zatim, papir stavite u kutiji za cipele ili drugoj kutiji i razvucite je. Uzmite klikere koje ste obojili bojom voća i donosite ih kontinuirano u kutiji dok se ne oboji voće. Preporučuju se vodene boje, ali se može koristiti i boja za hranu. Ukoliko nemate klikere možete koristiti komad sunđera. Važno je da se dete zabavlja.