Aktivnost  „Ne ljuti se“

Danas ćete igrati zajedno sa detetom igru „Ne ljuti se“, igra koja će puno zabavljati decu. Na početku, vi treba da razgovarate sa detetom koje su životinje koje žive u toplim krajevima. Zajedno sa detetom izaberite vaše omiljene životinje koje žive u tim krajevima. Treba da kažete jedno drugom zašto volite upravo te životinje i naravno da možete da razgovarate sa detetom kako treba da se brinete o životinjama. Da bi nastavili aktivnost trebaju vam dva bela papira na kojima treba da crtate vašu omiljenu životinju. Treba prvo da kažete detetu da treba da nacrta omiljenu životinju po celom listu, kako bi bilo što više mesta da stavite geografske oblike u njoj, kao što su krug, trougao, kvadrat ili druge oblike ako želite. Trebaju vam i dva dugmeta koje ćete koristiti da hodate stazom koju ste izgradili geometrijskim figurama.

U bilo kojoj figuri postavite mesta stajališta u kojima treba da imitirate, treba da ispričate nešto što će nasmejati vas ili dete, ili da izmislite neku kratku bajku.

Ne brinite za dete, on/ona treba da nacrta kako on/ona zna sam/sama. Ako traže pomoć vi ih možete podržati da završe crtež. Nakon što je crtež završen, stavite u njemu 10-15 geometrijskih figura.

Takođe, možete napraviti malu kockicu koristeći bilo koji materijal koji imate u kući. Možete koristiti karton, plastičnu bočicu ili gotovu kockicu, u kojoj stavite brojeve u svakoj njenoj strani.

Igra se odvija bacanjem kockice, ko stigne prvi na kraju. Važno je da onaj ko stigne prvi da kaže jednu osobinu omiljene životinje zbog koje je pobedio.