“Unë shohtrupin tim”

Materijal i sredstva: ogledalo, tempera boje ili kečap.

Za današnju aktivnost koristite bilo koje ogledalo koje imate kod kuće. Glavna svrha je da razgovaramo o svom telu i karakteristikama koje imamo. Uzmite ogledalo i razgovarajući sa detetom, npr. govoreći mu: „Šta vidiš?“, počnite da identifikujete delove tela upoređujući ih. Vi kao roditelj treba da kažete: „Vidim svoje lice, koje je okruglo i veliko“. Zatim pustite dete da se pogleda u ogledalu i opiše sebe. Neka se uporedi sa vama. Na primer: „Ja sam manji, a ti si veći, ja imam smeđu kosu, a ti crnu, ja imam plave oči kao nebo, ali i ti imaš iste.“ Razgovarajte o sličnostima sa drugim članovima porodice, na primer: „Imaš nos oca i kosu tetke“, omogućavajući tako detetu priliku da se uporedi sa članom porodice na kojeg liči. Dozvolite detetu da opisuje sebe i da crta na ogledalu crtajući svoje telo kažiprstom u tempera bojama, ako ih imate kod kuće ili koristeći kečap.