Tragovi

Danas se aktivnost veže sa životinjama koje rastu u planinama. Prvobitno razgovarajte sa decom o životinjama koje žive u planinama, kako žive, kako se hrane i kako treba da se pazimo od planinskih životinja.

Kada se neki od njih identifikuju, deca bi, uz vašu pomoć, trebalo da nacrtaju njihove šape ili tragove koje one ostavljaju. Pokušajte da izaberete najmanje tri životinje i za svaku životinju nacrtajte po 12 šapa/tragova.

Nacrtanim tragovima napravite tri staze (u slučaju da ste identifikovali tri životinje).

Na napravljenom putu dete mora da hoda praveći dva gesta, prvo da se trese kao životinja, a zatim da hoda kao one. Prvobitno mu roditelj može pokazati, a zatim da dete uradi sam. U međuvremenu dete može da imitira životinje. Dete ovu aktivnost razvija zajedno sa roditeljom, čineći atmosferu još zabavnijom.