Qalava o shunipya

Akana senzorikuni kesa pakya kay sitoy kotor tumare qhavoreske khelipengo. Adive kreirineni yekh nevi kesa vay barvakereni e may but obyektencar e kesa kay situmen. Amen propozina te pheren yekh kesa e tikne barencar kay arakhna avri…e ververutne formencar thay baripencar [mangle vash qhavoresko vast][të përshtatshme për dorën e fëmijës], palo odova phereni e kesa panyea thay qhiveni ano yekh lepako kote mangena kay o qhavoro te khelel…  ano podi, vay ani mesalin vay ano kotor e qhavoresko. Shay te qhiven andar olate ini yekh tikno khelipe kay kerla avazo. Mekheni e qhavore te shunel o bara andar e kesa thay dikheni olako/olesko reagipe. Vakereni olencar  puqindoy olen shunela thay anavinela o shunipe….zoralo? shudro?  Ko kergya avazo? ty.  Tumen shay te pheren e kesa e sasave materialeya kay qalavela thay stimulinela o shunipya e qhavoreske.