Phir topka

Evolviripe e khelipesko: leni yek topka vay yek pishot thovenola mashkar o guyna e prenge . Ulavgyola yek “drom” kova manglape te giriqingyol ano akharipe e topkako. Startinla kotar e linya e startipaski akharipa ji ano resipasko thavd. Triunfimo si ov/oy kova phirla vay ferdingyolabizo peripe ani phuv. Khelipe si may atraktivuno te sine kay si ini yaver qhavore vash te garinen kova resla may sig ano cako.

Anon a theripe e buvlipasko ko boro shay te khelgyol o khelipe “Topka ani rupa

Lelola yek paketi e kartonesko kova qhingyola ano yek kotor e tepsiyako ano yek duripe e rigako koba si e topka kova shay tena nikll avri kutiata e topka. Leni yek tikni   topka thay putareni yek rupa ano paketi aboka koba si shaipe te giriqinel yek topka. Qhavoro ano ferdipe vay khelaripe e kutiako ano yaverune riga shay te truminel e topka ani rupa. Khelipe khelgyola koba si mangipe o qhavoro.

  • Date
  • Category
  • Share