Omiljena   hrana – Istorija flije

Danas postavite kecelje jer ćete spremiti hranu zajedno.

Na početku, podsetite se nekih zastava raznih država Evrope, preko albuma koga ste stvorili.

Razgovarajte zajedno o omiljenim hranama za svaku državu.

Razgovarajte sa decom o našoj tradicionalnoj hrani – flije. Koja je njegova istorija?

Zatim dajte deci dva radna lista sa

1. HRANOM KOJA IM SE SVIĐA 2. HRANOM KOJA IM SE NE SVIĐA

Ohrabrite dete da prilikom opisivanja hrane koristi izraze ’Meni se sviđaju’ i ’Meni se ne sviđaju’. Ovu aktivnost možete koristiti kao porodica gde će svaki opisati po jednu hranu ili piće.

Na kraju, zajedno utvrdite šta želite da spremite danas zajedno.